Uncategorized

SNSD: Akademska informaciona mreža

“Odlukom ove Vlade odobrena su sredstva i radi se na realizaciji akademske informacione mreže, koja će omogućiti brzu vezu ne samo akademskih ustanova u Republici Srpskoj, već u budućnosti i medicinskih i administrativnihustanova.”


Razlog:
Javna ustanova “Akademska i istraživačka mreža RS” (SARNET) osnovana je 206. godine, ali još uvijek nije dovršena njena ozbiljna infrastrukturna izgradnja, neophodna za ostvarivanje ovako definisanih ciljeva.
Objašnjenje:
SARNET (Serbs Academic Research Network) u ovom trenutku nadležan je za registraciju rs.ba internet poddomena, učestvuje u NGI inicijativi, sarađuje sa Akademskom mrežom Srbije na održavanju optičkog linka Beograd-Šabac-Banja Luka i svojom mrežom obuhvata vrlo mali broj akademskih ustanova u BiH (ETF i PMF u Banja Luci, a od marta 2010 i Rektorat i Akademiju umjetnosti u Banja Luci). Po riječima pomoćnika resornog ministra Gordana Vukelića, “stvarni početak” rada i razvoja ove mreže označio je tek ugovor sa “Telekomunikacijama RS” o korišćenju njihove infrastrukture, potpisan u junu 2009. ( izvor:VladaRS,http://www.biznis.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=74392&Itemid=66) Radovi na povezivanju ostalih fakulteta Kampusa u Banja Luci na SARNET-ov link počeli su u martu 2010, premda je, prema izjavi jednog od članova upravnog odbora, takvo povezivanje “u toku” još od početka 2009. godine? (http://www.apeiron-uni.eu/centar/Alumni/alumni8.pdf). Ovako skromna postignuća daleko su od predviđenog, naročito s obzirom na činjenicu da je SARNET po osnivanju imao na raspolaganju sredstva koja nije iskoristio. 2007. godine, ova ustanova dobila je 1,2 miliona KM budžetskih sredstava za nabavku opreme. Od ovih sredstava, utrošeno je manje od 7%, dok je ostatak prebačen kao “višak prihoda” za sljedeću godinu. Ni 2008, međutim, u opremanje i razvoj SARNET-a nije uloženo više od 35% postojećih sredstava. S obzirom na velike ambicije ovog projekta koji je tek u začetku, sporo širenje kapaciteta i ostvarivanje predviđenih ciljeva, nekorišćenje sredstava je, u najmanju ruku, čudno, pa je čak i revizorski izvještaj stavio primjedbu da je osnivanje SARNET upitno sa aspekta ekonomske opravdanosti i postojanja opšteg interesa za takvom institucijom, a s obzirom da elaborat koji bi pružio takve dokaze nije urađen prije njenog osnivanja (http://www.gsr-rs.org/izvjestaji/2008/RI025-08.pdf, http://www.gsr-rs.org/izvjestaji/2009/RI021-09.pdf). Začuđujuća je i činjenica da skoro 4 godine nakon osnivanja, ova akademska istraživačka mreža, kao jedan od zamajaca informaciono-komunikacionog razvoja, nema svoju internet stranicu.

Pitajte Istinomjer!