Uncategorized

SNSD: Povezivanje naučnih institucija sa evropskim fondovima i FP7

“Naučne ustanove u narednom periodu moraju se povezati s evropskim fondovima i naučnim projektima iz Sedmog okvirnog programa Evropske Unije.”


Razlog:
Bosna i Hercegovina je u novembru 2008 potpisala Memorandum o razumijevanju sa Evropskom komisijom, kojim joj je omogućen pristup fondovima Sedmog okvirnog programa Evropske Unije (FP7). No, ovi fondovi se još uvijek koriste u prilično ograničenom obimu.
Objašnjenje:
Do sada je u okviru FP7 započeto svega 9 od prijavljenih 29 projekata. (http://ncp-fp.ba/ba/aktivnosti.html#)

Pitajte Istinomjer!