Uncategorized

SNSD: Nove zdravstvene usluge i smanjenje liječenja u inostranstvu

“Ova referentna ustanova (KC Banja Luka) obezbijediće daleko bolje uslove za liječenje pacijenata i uslove za rad i usavravanje medicinskim radnicima i studentima. Nabavka nove opreme, razvoj novih oblasti, među njima radiologije i invazivne kardiologije, specijalizacija domaćeg kadra, omogućiće i značajne uštede sredstava zdravstvenog osiguranja koja su se odlijevala van naše zemlje.”


Razlog:
Omogućene su neke usluge koje ranije nisu bile dostupne, te pokrenute inicijative za opremanje ustanova i usavršavanje medicinskog kadra, čime su smanjeni troškovi liječenja u inostranstvu, ali ne u značajnom obimu.
Objašnjenje:
Prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja, 2007. godine troškovi za liječenje osiguranika/ca izvan RS iznosili su 29 000 000 KM, da bi se u 2008. smanjili na 28 000 000KM. Broj osiguranika/ca koji se upućuju na liječenje van RS jeste u padu, ali ključne ustanove koje bi trebale da dovedu do značajnog smanjenja broja tavih korisnika/ca još nisu proradile (početak rada Centra za radioterapiju najavljen je za avgust tekuće godine, dok izgradnja Centra za kardiohirurgiju nije ni započeta).

Pitajte Istinomjer!