Uncategorized

SNSD: Promjena uloge države u poslovnom sektoru

“Neće država upravljati preduzećima, vec ce stvoriti povoljno okruženje za privatni biznis.”


Razlog:
Država je, prvenstveno kroz entiteske institucije i političke strukture, zadržala kontrolu nad velikim dijelom kapitala koji nije privatizovan i odavno predstavlja izvor nelegalnog, netransparentnog, često monopolističkog poslovanja od kog najviše koristi imaju nosioci vlasti i njima bliske interesne grupe, a najmanje građani i privatni sektor. Pored toga, Vlada RS vukla je katastrofalne poteze kojima je bespravno prenosila imovinu dioničara u kompanijama koje je namjeravala da privatizuje, čime je direktno ugrozila osnovnu sigurnost imovine i ulaganja u RS-u. Takvo okruženje je daleko od povoljnog za razvijanje privatnog biznisa.
Objašnjenje:
Prema analizi procesa i efekata privatizacije državnog kapitala koju je 2009. uradio Transparency International, entitetske institucije su u velikoj mjeri zadržale vlasništvo i kontrolu nad preduzećima, što je omogućilo i brojne malverzacije, pronevjere, korupciju i otežalo proces privatizacije. Neprivatizovana preduzeća vještački se održavaju kroz subvencije koje plaćaju sami/e građani/ke kroz porez, ostajući istovremeno zakinuti za prihod od privatizacije državnog kapitala. Posljedice su višestruke i naročito pogubne po privatni biznis – privatni sektor se ne razvija, privatne firme se teško nose sa monopolističkim državnim sektorom, suočene su sa dodatnim administrativnim preprekama koje neprivatizovane firme nemaju i nalaze se u nepovoljnijem položaju od preduzeća koja su ostala pod upravom političkih struktura. To je vidljivo i iz rezultata UNDP-evog istraživanja 2007. i 2008. godine, kada je 70% ispitanika/ca iz poslovnog sektora u RS-u izdvojilo nelojalnu konkurenciju kao glavnu prepreku za uspješno poslovanje, a većina ispitanika/ca je u tom pogledu izrazito negativno ocijenila i rad pravosuđa i agencija za privatizaciju, te efekat rada entitetskih vlasti. Konstantno kršenje prava malih dioničara također ima izuzetno negativan uticaj na poslovno okruženje i sigurnost investicija. (izvor: Izvještaj Transparency International-a “Privatizacija državnog kapitala u Bosni i Hercegovini”, jun 2009; UNDP Sistem ranog upozoravanja – godišnji izvještaji za 2007. i 2008. godinu – http://www.undp.ba/download.aspx?id=1169, http://www.undp.ba/download.aspx?id=1580)

Pitajte Istinomjer!