Uncategorized

SNSD: Modernizacija i jačanje željeznice

“U željezničkom saobraćaju planiramo obnovu infrastrukture, ispunjavanje euro uslova željezničkog saobraćaja, jačanje sopstvenih radioničkih i prevoznih kapaciteta i Doboja kao željezničkog čvorišta i sjedišta korporacije i regulatorne agencije.”


Razlog:
Željeznička infrastruktura nije obnovljena, nisu dostignuti evropski standardi željezničkog saobraćaja, jačanje radioničkih kapaciteta je i dalje u najavi, a same “Željeznice RS” ne jačaju, već slabe, budući da su opterećene ogromnim dugovima i da konstantno posluju sa gubitkom.
Objašnjenje:
“2007. godine najavljen je početak rekonstrukcije i modernizacije željezničkog saobraćaja u Republici Srpskoj u saradnji sa kompanijom General Electric u 2008; od svega toga, potpisan je samo protokol o saradnji koja nikada nije realizovana. U 2008 je, između ostalog, po najavama Ministarstva saobraćaja i veza trebalo da počne remont pruge Jošavka-Doboj (radovi započeli tek u maju 2010, nakon što je ugovor o remontu dijela pruge potpisan sa Switelsky – Alpine krajem 2009. godine), da se desi završetak pruge Višegrad – Mokra Gora (nedavno najavljen za septembar 2010 godine), te „nastavak razgovora“ sa ruskim Njeftegazinkorom o izgradnji pruge Bosanski Brod – Modriča (do sada nije započeta). Tek krajem 2009. godine urađena je Studija modernizacije željeznice i usvojena Strategija razvoja Željeznica Republike Srpske, a „približavanje evropskim standardima“ najavljeno je za 2015. godinu, do kada bi ova strategija trebalo da bude implementirana. S obzirom na dosadašnji tok „rekonstrukcije i modernizacije“ željeznica, kao i na katastrofalnu situaciju u ŽRS, male su šanse da se čak i ova okasnela Strategija implementira onako kako je predviđeno. “”Željeznice RS”” konstantno posluju sa milionskim gubicima koji su iz godine u godinu sve veći, prezadužene su i imaju višak radne snage koji ne rješavaju, zbog čega se radnicima plate isplaćuju sa višemjesečnim kašnjenjem. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, od 2007. do 2010. godine, željeznički saobraćaj bilježi konstantan pad, kako u broju pređenih kilometara, tako i u broju prevezenih putnika/ca, te količini transportovane robe. Jedini pozitivan indikator je porast teretnog prevoza, zabilježen tek u 2010. godini, ali ni on još uvijek ne dostiže nivo iz 2006/2007. godine, dok je prevoz putnika i dalje u padu (http://www.rzs.rs.ba/SaopstenjaSaobLAT.htm). Dio imovine ŽRS stavljen je pod hipoteku, održavanje ove kompanije povuklo je i nova kreditna zaduživanja Vlade, a razmatra se i mogućnost podizanja cijene goriva, kako bi se na ovaj način pokrili dugovi Željeznica.

Pitajte Istinomjer!