Uncategorized

SNSD: Luka Šamac kao podsticaj rječnom saobraćaju

“Tome treba dodati podsticaj riječnog saobraćaja nakon privatizacije Luke u Šamcu.”


Razlog:
Luka Šamac jeste privatizovana i počela je sa radom, ali nema, niti u sadašnjim uslovima može imati, efekta na podsticaj riječnog saobraćaja.
Objašnjenje:
“Štaviše, upravo su problemi plovnosti i neregulisanosti riječnog saobraćaja nešto što bi trebalo biti riješeno kroz međunarodnu saradnju, kako bi se stvorili bolji uslovi za rad “”Luke”” Šamac. Pored toga, prema podacima iznesenim u izvještaju o reformi rada luke Brčko, u „Luku“ Šamac neophodno je i dodatno investirati, a njena konkurentnost umanjena je i činjenicom da obavlja uslužnu djelatnost za većinskog vlasnika i nije otvorena za teret trećih strana. Samo preduzeće privatizovano je 2006. godine i ubrzo je počelo sa radom, ali do sada bilježi prilično skromne rezultate (pretovar „Luke“ Šamac bio je 17 000 tona u 2006, a 2007 ostvarila je 60 000 T saobraćaja. Te godine je „Luka“ ostvarila i najveći dobitak od ponovnog pokretanja rada (33,347 KM), međutim, nakon toga je uslijedio pad na 25.333 KM u 2008, te na samo 9395 KM u 2009. Godini.) izvori: Izvještaji o reviziji AD RTC “”Luka”” Šamac za 2008. i 2009 godinu, Pre-Feasibility Study for Rehabilitation and Development of the Sava River Waterway, 2007 International Sava River Basin Commission
http://www.savacommission.org/dms/docs/dokumenti/public/projects/pfs_sava_river/pre-feasibility_study.pdf
Završni izvještaj REFORMA RUKOVOĐENJA LUKOM BRČKO: Ka poboljšanoj efikasnosti i operativnoj uspješnosti luke, 29 jul 2009. godine http://www.bdcentral.net/VazniAkti/reforma_rukovodjenja_lukom_brcko_zavrsniizvjestaj_sr.pdf”

Pitajte Istinomjer!