Uncategorized

SNSD: Učinak Investiciono-razvojne banke

“Efekte u privatizaciji i razvoju, efikasnom upravljanju i podsticajima daće nove institucije koje je SNSD vec zakonski uobličio i sada ih formira, prije svega Investiciono razvojna banka sa svojim fondovima.”


Razlog:
Investiciono-razvojna banka nije plasirala svoje fondove i kreditna sredstva u skladu sa datim obećanjem, a njen rad ocijenjen je od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora RS kao netransparentan, finansijski rizičan i praćen brojnim neregularnostima. U tom pogledu, IRB ne samo da nije doprinijela efikasnoj privatizaciji i razvoju, već je nanijela i direktnu i indirektnu štetu ekonomiji RS.
Objašnjenje:
“Rad IRB-a prate brojne afere koje uključuju sukob interesa, sumnje za korupciju, čak i hapšenje jednog od brojnih direktora koji su se na čelu ove institucije izmijenjali tokom protekle četiri godine. Višemilionski povoljni krediti, čije odobrenje potpisuje lično premijer RS Milorad Dodik, ili, u njegovom odsustvu, ministar finansija, dodijeljivani su firmama i osobama sa kojima premijer ima direktne lične i porodične veze (uključujući i firmu u vlasništvu njegovog sina), te finansijske interese. Neke od kreditiranih firmi registrovane su kao off-shore kompanije, koje ne posluju u Republici Srpskoj, često sa nejasnom i/ili neutvrdivom vlasničkom strukturom, a među njima ima i kompanija koje su u trenutku dobijanja kredita već bile pod istragom zbog korupcije. Pored toga, osim dva direktora IRB-a koji su do sada podnijeli ostavke na tu funkciju, prethodni v.d. direktora uhapšen je zbog udruživanja u kriminalnu grupu i korišćenja svog položaja za ostvarivanje nezakonite dobiti. Dokumentovano je i favorizovanje opština u kojima je SNSD na vlasti pri dodjeli povoljnih kredita, te uskraćivanje kredita opštinama u kojima vlast drži opozicija. S obzirom na sve navedeno, može se zaključiti da je dosadašnji rad IRB u velikoj mjeri bio nezakonit i ne samo da nije doprinijeo razvoju i podsticajno djelovao na privatizaciju i upravljanje, već je nanio štetu budžetu, ekonomskom razvoju i poslovanju u Republici Srpskoj.
izvori:

  • http://www.cin.ba/Stories/P24_Assets/?cid=923,2,1
  • http://www.cin.ba/Stories/P25_Parties/?cid=961,2,1
  • http://www.cin.ba/Stories/P24_Assets/?cid=945,2,1
  • http://www.cin.ba/news/1/?cid=964,2,1
  • http://www.gsr-rs.org/izvjestaji/2009/RI042-09.pdf
  • Pitajte Istinomjer!