Uncategorized

SNSD: Rafinerija nafte – renomirani vlasnik i konstantna proizvodnja

“Za Rafineriju nafte u Brodu, kao jedan od strateških kapaciteta, jedino dugoročno rješenje jeste efikasna privatizacija u kratkom roku, pri čemu bi novi vlasnik bila renomirana inostrana kompanija s iskrenim interesom za konstatnom proizvodnjom. Rad ovog kapaciteta značio bi značajan ukupan rast u Republici Srpskoj, pozitivne efekte u nizu parametara, a za čitavu Posavinu bio bi zamajac oporavka.”


Razlog:
Novi vlasnik Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu postala je opskurna kompanija čiji je većinski vlasnik još uvijek nepoznat javnosti.
Objašnjenje:
Rad Rafinerije je orijentisan na uslužnu preradu nafte unutar “Optima” grupe, pa je nejasno kako bi on mogao uticati na “ukupan rast u Republici Srpskoj”, osim za jedini parametar na koji Rafinerija realno ima efekta, tj. na rast industrijske proizvodnje u energetskom sektoru.

Pitajte Istinomjer!