Uncategorized

SNSD: Završetak privatizacije

“Proces privatizacije državnog kapitala treba biti završen u dolazećem četverogodinjem periodu.”


Razlog:
Privatizacija državnog kapitala nije završena, niti će biti do kraja aktuelnog mandata.
Objašnjenje
Prema podacima IRB RS, 0d 2006. godine do danas, privatizovano je ukupno 45 preduzeća. Na listi neprivatizovanih preduzeća se, pak, nalazi 365 preduzeća, od čega 88 komunalnih, 10 u likvidaciji i 108 u stečaju (http://www.irbrs.net/PrivatizacijaRezultatiDB.aspx?tab=2&lang=cir). Prema Izvještaju o napretku BiH u 2009. godini, privatizacija u RS je značajno usporena poslije velikih privatizacija 2007. godine, pa je do sredine 2009. privatizovano samo deset manjih i jedno strateško preduzeće. Dosad je prodato oko 69% početne mase kapitala u državnom vlasništvu predviđenog za privatizaciju. Istovremeno, dok sa jedne strane privatizacija usporava, sa druge se javlja obrnut proces, tj. otkupljivanje upropaštenih privatizovanih preduzeća od strane Vlade, zarad održavanja socijalnog mira (http://www.ekapija.ba/website/bih/page/305575).

Pitajte Istinomjer!