Analize

SNSD – Kontinuitet „u dobru i u zlu“

Istinomjer daje pregled predizbornog programa i dosadašnjeg rada na ispunjavanju obećanja SNSD-a

Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) je u svom programu za izbore 2010. godine ponudio 232 obećanja, od čega se velika većina odnosi na ekonomiju (98), iza nje slijededržavno uređenje i politika sa 32 obećanja, spoljna politika sa 26, socijalna sa 24, te pravna država (19), zdravstvu (17), te kulturi, sportu i obrazovanju (16). Skoro trećina obećanja ove stranke (29 posto) ocijenjena je kao konkretna i djelimično konkretna, a ostatak čine nekonkretna ili djelimično nekonkretna obećanja.,

Obećanja iz oblasti ekonomije uglavnom su fokusirana na projekte u infrastrukturi i energetici, s tim da se velikim dijelom poklapaju sa obećanjima datim na izborima 2006. Pored toga, ističu se i obećanja usmjerena na poboljšanje poslovne klime i konkurentnosti domaće proizvodnje. U oblasti državnog uređenja, naglasak je stavljen na očuvanje ili vraćanje nadležnosti RS, povećanje efikasnosti i uštede u administraciji, te jačanje lokalne samouprave.

Nakon prve godine aktuelnog mandata na entiteskom nivou, veliku vjerovatnoću za ispunjenje ima 12 posto obećanja, srednju vjerovatnoću 50 posto, a malu 38 posto obećanja SNSD-a (praćen je rad na 196 obećanja, dok je ostatak ili nedovoljno kokretan, ili se odnosi na državni nivo vlasti.)

U odnosu na prvih šest mjeseci, broj obećanja sa velikom vjerovatnoćom smanjio se za 7 posto, budući da je došlo je do zastoja u započetim projektima. Tako se, recimo, u oblasti infrastrukture, ponovo dešava da se najavljeni projekti ne realizuju (primjer je raskid predugovora za autoput Banja Luka – Doboj), a završetak dionice auto-puta Banja-Luka – Gradiška došao je prekasno da bi se ocijenio kao ispunjeno obećanje, budući da je programom bio predviđen za kraj 2010. godine. Slična je situacija bila i u oblasti energetike, gdje je godina prošla u traženju investitora i dogovaranja novih investicija za davno planirane projekte bez konkretnih rezultata, uz izuzetak TE “Stanari”, za koju je konačno izdata dozvola za izgradnju.

No, i broj obećanja sa malom vjerovatnoćom manji je za 12 posto, dok je srednja vjerovatnoća porasla sa 38 na 50 posto obećanja, jer je u drugoj polovini 2011. i početkom 2012. god. pojačana aktivnost Vlade i NSRS na donošenju novih zakona i propisa kojima su regulisana neka od bitnih pitanja najavljenih u predizbornom programu SNSD. U pogledu socijalnih politika, najveći je napredak usvajanje novih zakona o PIO i pravima boraca, ali su ostali stari problemi sa finansiranjem socijalnih fondova, koji su se u međuvremenu povećali, kao i zaduženja koja ih prate, dok se budžetska davanja za ove kategorije smanjuju. U pogledu jačanja lokalne samouprave nova legislativa se prilično podudara sa najavljenim programskim smjernicama, a u progresu je i rad na unapređenju i modernizaciji javne uprave kroz različite elektronske servise.

Veliki minus za ostvarivanje predizbornih ciljeva SNSD bio je potez Vlade sa samog početka mandata, kada su, suprotno najavljenom, doprinosi i porezi na prihode povećani, što se negativno odrazilo na poslovnu klimu i privlačenje investicija, a i na konkurentnost i održivost malih i srednjih preduzeća. Ključni problemi za realizaciju SNSD-ovog programa su velika zaduženost RS, rast nezaposlenosti, te problemi sa netransparentnim i nepouzdanim provođenjem razvojnih projekata, pa se može reći da se često isticani karakter “vlade kontinuiteta” na njih odražava na vrlo negativan način.

Ispunjeno: 12

U progresu: 21

Započeto: 85

Djelimično ispunjeno: 2

Nije ispunjeno: 3

Prekršeno: 8

Zaustavljeno: 3

Nije započeto: 54

Neutemeljeno: 8

Nedovoljno konkretna/državni nivo: 36

Ukupno: 232

(istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!