Uncategorized

SDA:Zaštita prava pacijenata

Usvajanje zakona o zaštiti prava pacijenata koji će urediti visoke moralne, etičke i građanske norme ponašanja korisnika i davatelja zdravstvenih usluga.


Objašnjenje:
Vlastima je trebalo dugo da dođu do ovog zakona. Naime, Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata usvojen je tek 2010. godine na državnoj razini. S obzirom da je usvojen na kraju mandata, implementacija istog, obaveza je neke nove vlasti i nekih novih donosioca obećanja (http://www.fmoh.gov.ba/view_aktuelnost.php?news_id=114).

Pitajte Istinomjer!