Uncategorized

SDA:Zaštita porodice

Promovirati vrijednosti stabilne porodice kao stuba društva i odgojnog procesa.


Objašnjenje:
Ograničen napredak je ostvaren usvajanjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, te Rezolucijom o unapređenju zaštite porodice u Bosni i Hercegovin ( http://dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783), kojom se parlamentarna večina deklarativno opredjeljuje za unapređenje i njegovanje vrijednosti porodice. No, unatoč deklarativnoj podršci porodici, u praksi čak ni uposlenicama u institucijama BiH nije osiguran jednak tretman u slučaju trudnoće i porodiljskog odsustva, što ovisi o prebivalištu žene, odnosno mjestu vršenja uplate doprinosa (http://www.ombudsmen.gov.ba/materijali/publikacije/GI2009/Izvjestaj2009_Bosanski.pdf)

Pitajte Istinomjer!