Uncategorized

SDA:Zaštita porodice sa djecom kroz finansijsku pomoć

Zakonsko reguliranje zaštite porodica sa djecom na cijeloj teritoriji BiH na tri načina: dječiji dodatak, finansijska pomoć svim majkama, jednokratna pomoć za opremu beba.


Objašnjenje:
Postojećim zakonskim odredbama na nivou Bosne i Hercegovine nije riješeno ovo pitanje. Stalno je prisutno zanemarivanje prava zaposlenika na socijalnu zaštitu, prije svega u slučajevima porodiljskog odsustva zaposlene majke, te materinstva za nezaposlene (http://dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783). Ostvarivanje prava na pomoć u svim pitanjima koje je SDA postavila za cilj i dalje ostaje upitno, te ovisi o prebivalištu, odnosno mjestu gdje se vrši uplata doprinosa (http://www.ombudsmen.gov.ba/materijali/publikacije/GI2009/Izvjestaj2009_Bosanski.pdf ).

Pitajte Istinomjer!