Uncategorized

SDA:Zaštita kvalitete vode i napredak u planiranju eksploatacije voda i šume

Usvojiti legislativu u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama EU, zaštititi kvalitetne vode, unaprijediti planiranje eksploatacije BH bogatstva u vodama i šumama.


Objašnjenje:
Uzurpacija šumskog zemljišta kroz ilegalnu sječu i izvoz se ne i dalje ne može utvrditi bez detaljne inventure šuma i efikasne zaštite istih (http://www.fzzpr.gov.ba/Doc/2009/Siva%20ekonomija%2005%20dec%20novo.pdf). Također slobodna prirodna bogatstva vode se koriste za ispuštanje otpadnih voda domaćinstava i industrije, a uz to predstavljaju i stalnu potencijalnu opasnost po stanovništvo zbog neuređenog sistema za odbranu od poplava (http://www.okolis.ba/download/Sazetak%20analize%20postojeceg%20stanja.pdf).

Pitajte Istinomjer!