Uncategorized

SDA:Zaštita invalidnih osoba zakonom

Usvajanje zakona o zaštiti invalida koji unapređuje zaštitu invalidnih osoba.


Objašnjenje:
Prema stavu Evropske komisije, neadekvatnosti u sistemima socijalne zaštite i dalje negativno utiču na uslove lica sa invaliditetom, uključujući i mentalno zaostale, koji su i dalje posebno ugroženi socijalnim izuzimanjem (http://dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783). Također ostaje prisutna podjela na ratne vojne invalide, ratne civilne invalide te neratne invalide, što je diskriminativan princip, koji bi se uskoro mogao naći na bosanskohercegovačkim sudovima po osnovu tužbi u skladu sa novim Zakonom o zabrani diskriminacije

Pitajte Istinomjer!