Uncategorized

SDA:Zakon o visokom obrazovanju i primjena bolonje

Donošenje Zakona o visokom obrazovanju i implementacija Bolonjskog procesa


Objašnjenje:
Uvođenje i primjena principa Bolonjske deklaracije prihvaćene su od strane vlasti i univerziteta u Bosni i Hercegovina, ali implementacija Zakona donesenog 2007. godine, teče znatno sporije od zacrtanih vremenskih okvira. Tek je 2009. godine zabilježen napredak na institucionalnoj razini gdje su imenovani članovi upravnih odbora i rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta i Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, kao institucija bitnih za reformu i napredak visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (http://dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783 )

Pitajte Istinomjer!