Uncategorized

SDA:Zajdenički fond zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo zdravlja, zajednički Fond zdravstvenog osiguranja I jedinstvenu zdravstvenu legitimaciju na nivou države


Objašnjenje:
Još smo daleko od ispunjenja ovog cilja. Ne samo da je prisutna podjela na entitetska ministarstva i zavode, već je u Federaciji to dalje razjedinjeno prema kantonima, a u skladu sa garancijama koje daje Ustav Federacije, a tiču se djelokruga kantonalnih vlasti.

Pitajte Istinomjer!