Uncategorized

SDA:Strategija integraciju u EU

Provođenje Strategija za integriranje BiH u EU.


Objašnjenje:
Strategija usvojena u ranijem mandatu implementirana je tek djelimično. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Evropske unije potpisan 2008. godine, te su do sada regulirana+G33 pitanja uglavnom vezana za trgovinu i liberalizaciju tražišnog sistema. Ne postoji konsenzus u ključnim segmentima reformskog procesa, a čak je bilo pokušaja promjene ranije dogovorenih rješenja. (http://www.dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783 ) .

Pitajte Istinomjer!