Uncategorized

SDA:Socijalna zaštita za osobe sa umanjenim sposobnostima

Osiguranje stabilnih prihoda za socijalni minimum osobama koje su hendikepirane.


Objašnjenje:
Prema izvještaju Evropske komisije povlašteni tretman ratnih veterana u smislu socijalne koristi i dalje ima negativan uticaj na ostala socijalno ugrožena lica i lica sa invaliditetom, koja često nemaju pristup zdravstvenoj zaštiti i tržištu rada. Neadekvatnosti u sistemima socijalne zaštite i dalje negativno utiču na uslove lica sa invaliditetom, uključujući i mentalno zaostale, koji su i dalje posebno ugroženi socijalnim izuzimanjem. Također, i dalje nije uspostavljeno Vijeće za lica sa invaliditetom (http://dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783 ), a sveprisutna je diskriminacija i podjela invalida prema razlogu nastanka invaliditeta.

Pitajte Istinomjer!