Uncategorized

SDA:Rekonstrukcija energetskog sektora

Sačiniti plan restrukturiranja energetskog sektora i osigurati sredstva u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama za njegovu implementaciju (priprema 2007. i polovina 2008.godine, implementacija 2008.-2010.).


Objašnjenje:
Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine još je u fazi prijedloga, te će samim tim i njegova implementacija sačekati usvajanje. (http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/izdvajamo/SPP-sept-08-PRIJEDLOG.pdf)

Pitajte Istinomjer!