Uncategorized

SDA:Razvoj elektroenergetskog sektora

Inozemnim i domaćim investicijama omogućiti dalji razvoj energetskog sektora gradnjom novih hidroelektrana i termoelektrana.


Objašnjenje:
Vlada Federacije BiH je tek u februaru 2010. godine donijela odluku o izgradnji šest termoelektrana, 16 hidroelektrana i 6 vjetroelektrana, ali još nije ni započeta implementacija ove odluke (http://www.24sata.info/vijesti/ekonomija/26402-Federacija-BiH-Izgradnja-termoelektrana-hidroelektrana-vjetroelektrana.html). Slična odluka je propala dvije godine ranije zbog političkih nesuglasica i sukoba interesnih skupina unutar same vlade (http://www.slobodnaevropa.org/content/bih_elektroenergetski_sektor/1991760.html ).

Pitajte Istinomjer!