Uncategorized

SDA:Razmjena i kretanje studenata

Za razvijanje mogućnosti kretanja i razmjene naših studenata sa kolegama iz svijeta


Objašnjenje:
U okviru primjene Bolonjskog sistema otvorena je mogućnost za veću razmjenu studenata, ali je to značajno usporeno zbog neuspjeha vlasti u osiguranju bezviznog režima koji bi studentima olakšao organizaciju puta na seminare i konferencije.

Pitajte Istinomjer!