Uncategorized

SDA:Promocija prava djeteta

Promovirati prava djeteta.


Objašnjenje:
Mediji u Bosni i Hercegovini nisu senzibilizirani za prava djeteta, ne razumiju značaj događaja vezanih za djecu . (http://www.ombudsmen.gov.ba/materijali/publikacije/GI2009/Izvjestaj2009_Bosanski.pdf . )Ostvaren je napredak u praktičnom pristupu države samohranim roditeljima, ali bez sistematskih rješenja. (http://dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783 ). Značajan broj djece nije upisan u matične knjige rođenih, što uvećava šansu da završe kao žrtve različitih vidova iskorištavanja i zlostavljanja. (http://www.ombudsmen.gov.ba/materijali/publikacije/GI2009/Izvjestaj2009_Bosanski.pdf )

Pitajte Istinomjer!