Uncategorized

SDA:Prava iseljenika regulirati međudržavnim ugovorima

Zaključivanja međudržavnih ugovora (o obrazovanju, kulturnoj i naučnoj saradnji, dvojnom državljanstvu itd) radi reguliranja prava iseljenika u zemljama prijema.


Objašnjenje:
Do današnjeg dana u okviru rješavanja pitanja dvojnog državljanstva, država BiH je potpisala sporazume sa Srbijom i Švedskom, dok su sporazumi sa Hrvatskom i Crnom Gorom u zastoju. Minimlan napredak, posebno ako se uzme u činjenicu da se Zakonom o državljanstvu ovo pitanje mora regulirati do 1.1.2013. prema rješenju koje je postavio tadašnji Visoki predstavnik Paddy Ashdown.

Pitajte Istinomjer!