Uncategorized

SDA:Povezivanje sa naučnim centrima u svijetu

Saradnju i povezivanje sa poznatim naučnim centrima u svijetu


Objašnjenje:
Kasno usvojena Strategija razvoja nauke u Bosni i Hercegovini, koja se odnosi na period 2010. – 2015., bavi se i ovim pitanjem (http://www.mcp.gov.ba/zakoni_akti/strategije/?id=1251 ). Na entitetskoj razini, Ministarstvo obrazovanja i nauke Federeacije se nije do sada institucionalno bavilo ovim pitanjem (fmon.gov.ba).

Pitajte Istinomjer!