Uncategorized

SDA:Potraživanje velikih dužnika

Naplatu potraživanja od strane tzv. velikih dužnika i osuguranje zaštite interesa osiguranika.


Objašnjenje:
Tek 2010. godine Federalno tužilaštvo je, u sklopu istrage koju je pokrenulo prema svim dužnicima u Federaciji BiH po osnovi poreza, izravnih i neizravnih obaveza, ali i doprinosa, dobilo informaciju o svim dužnicima koji nisu isplaćivali doprinose za penziono i invalidsko osiguranje iz čega je vidljivo da je dug prema entitetu narastao na više od milijardu maraka.( Izvor ).

Pitajte Istinomjer!