Uncategorized

SDA:Olakšan uvoz opreme za proizvodni sektor

Utvrditi budžetsku politiku kojom će se ukloniti poreske i carinske poteškoće na uvoz opreme namijenjene razvoju proizvodnog sektora.


Objašnjenje:
Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovina ( www.mvteo.gov.ba/zakoni/zakoni/?id=1535 ), ali primjena samog zakona i njegov uticaj na uvoz opreme namijenjene razvoju ostaje tek da bude predmetom našeg pažljivog posmatranja, budući da je isti stupio na snagu tek 2010. godine.

Pitajte Istinomjer!