Uncategorized

SDA:Ograničenje rashoda u administraciji

Ograničiti rast rashoda u sektoru administracije provodeći mjere racionalizacije smanjujući administrativne rashode do 30% u odnosu na prihode budžeta.


Objašnjenje:
U proračunu 2009. godine javna administracija je predstavljala više od 30% rashoda (http://www.cbbh.ba/index.php?id=30&lang=bs), te je reforma javne uprave poprilično ograničena. Od 2008. godine došlo je do povećanja aktivnosti u reformi, ali je najmanji napredak postignut u segmentu smanjenja troškova administracije i preusmjeravanja budžetskih sredstava u druga polja djelovanja države – troškovi administracije i dalje rastu, a administrativni aparat raste umjesto da se smanjuje (http://www.javnauprava.ba/content/view/67/31/ ).

Pitajte Istinomjer!