Uncategorized

SDA:Obrazovna politika i osposobljavanje kadra

Zalagati se za usavršavanje obrazovne politike i osposobljavanja nastavnog kadra.


Objašnjenje:
U okviru dokumenta Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini, navodi da ne postoji sistematsko licenciranje profesionalaca, te da se uočava izostanak razvijanja finansijskih i drugih instrumenata koji bi bili u funkciji unapređenja kvaliteta rada. (http://www.mcp.gov.ba/zakoni_akti/strategije/?id=283)

Pitajte Istinomjer!