Uncategorized

SDA:Nevladin sektor i socijalna zaštita

Razvoj trećeg (nevladinog ) sektora u sistemu socijalne zaštite.


Objašnjenje:
U prijedlozima politika “Prednosti i mogući oblici partnerstva između javnog, civilnog i privatnog sektora”, navodi se da je dosadašnji oblik suradnje u vidu participacije civilnog društva neefikasan i da ga treba pretvoriti u partnerstvo civilnog, javnog i privatnog sektora u sistemu socijalne zastite. Postoje pomaci u tom pogledu, ali su još uvijek spori i zahtijevaju dalju razradu i poboljšanje suradnje. Napredak u polju saradnje između države i nevladinog sektora u posljednje četiri godine, ostvaren je kroz učešće organizacija civilnog društva u izradi strateških dokumenata poput Strategije socijalnog uključivanja i Razvojne strategije. (Izvor). Također je formiran Sektor za civilno društvo pri Ministarstvu pravde BiH, što sigurno znači ozbiljniji pristup ključnom korektivu društva i države – nezavisnim udruženjiam građana koji sigurno mogu donijeti nove savjete u svrhu veće efikasnosti i bolje implementacije postojećih propisa, te donošenja novih, tamo gdje su potrebni.

Pitajte Istinomjer!