Uncategorized

SDA:Lokalna služba i socijalna zaštita

Jačanje lokalne službe kao temeljnog nosioca socijalne zaštite.


Objašnjenje:
Postoji napredak u vezi sa ostvarivanje socijalne zaštite, ali je činjenica da i dalje nije potpuno jasno i kvalitetno usmjereno davanje pomoći, te ne osigurava punu djelotvornost rada općina koje su na sebe preuzele veliki teret u ovoj oblasti. Slabije razvijene i siromašnije općine, tj. njihovo stanovništvo u stanju socijalne potrebe, tako su u startu stavljene u neravnopravan i nepovoljniji položaj, s obzirom da socijalna zaštita zavisi od budžeta općine. Također, ostaje problem sa kontrolom socijalnih davanja, budući da je zloupotreba istih i dalje učestala stvar u našoj društvenoj zbilji. (http://dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783)

Pitajte Istinomjer!