Uncategorized

SDA:Kvalitetno temeljno obrazovanje

Postizanje kvalitetnog temeljnog obrazovanja na nivou predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola zasnovanog na savremenim nastavnim planovima i programima.


Objašnjenje:
Strategija za pravce razvoja obrazovanja je usvojena 2008. godine, u okviru koje je jedan od ciljeva oslobađanje učenika od nepotrebnih sadržaja i savremeni pristup u osmišljavanju programa osnovnih i srednjih škola. Implementacije postavljene strategije još nema, što dovodi u pitanje stvarnu namjeru kreatora iste, te uptinost njenog daljeg ostvarivanja za predviđeni period. ( Izvor )

Pitajte Istinomjer!