Uncategorized

SDA:Kvalitetno osnovno obrazovanje

Osiguranje uvjeta za potpuni obuhvat djece kvalitetnim osnovnim obrazovanjem.


Objašnjenje:
Ministarstvo civilnih poslova je u 2008. godini usvojilo Strateške pravce razvoja obrazovanja u Bosn i Hercegovini sa punim planom implementacije za vremenski period 2008. – 2015. godina (http://mcp.gov.ba/zakoni_akti/strategije/?id=283) u kojoj se konstatira da izdvajanja iz proračuna nižih nivoa vlasti za obrazovanje nisu dovoljna kako bi se uspostavio jednak standard za nastavnike i učenike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Također, plan i program devetogodišnje osnovne škole se broju kantona i dalje ne provodi, što upućuje na nejednak pristup u ovoj oblasti čak i na razini postavljene forme osnovnog obrazovanja (http://dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783).

Pitajte Istinomjer!