Uncategorized

SDA:Kulturna politika

Usvajanje Strategije kulturne politike u BiH i njeno uključivanje u razvojne dokumente i proces Evropskih integracija BiH; Smatrajuću kulturu faktorom duhovne i moralne ravnoteže društva, zalažemo se za njeno subvencioniranje zasnovano na principima kvaliteta kao kriterija.


Objašnjenje:
Donesena je Strategija kulturne politike u BiH (http://www.mcp.gov.ba/zakoni_akti/strategije/?id=700), ali stvarno stanje na terenu ne pokazuje napredak. Jedan od primjera koji stoje kao naročito porazni i ilustrativni za nefunkcionalnost i nepotpunu implementaciju usvojenih strateških pravaca, je gašenje Narodnog pozorišta u Mostaru.

Pitajte Istinomjer!