Uncategorized

SDA:Kopenhaški kriteriji

Ispunjavanje Kopenhaških kriterija u potpunosti.


Objašnjenje:
Kopenhaški kriteriji kao politički kriteriji integracija u Evropsku uniju, ispunjeni su veoma ograničeno i samo u određenim segmentima. Unutrašnja politička klima se pogoršala, a uz nju idu i brojni drugi otežavajući faktoru za propisno funkcioniranje institucija (www.parco.gov.ba/?id=2413).

Pitajte Istinomjer!