Uncategorized

SDA:Jednakost prava boračke populacije

Postepeno postizanje jednakosti u ostvarivanju prava boračkih populacija, nezavisne od općine prebivališta.


Objašnjenje:
Izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, u velikoj mjeri se postigao cilj izjednačavanja prava boračkih populacija ( Izvor), s tim što se dio ovih prava i dalje vezuje za kantonalni nivo vlasti .

Pitajte Istinomjer!