Uncategorized

SDA:Jedinstvena policija

Implementaciju Sporazuma o jedinstvenoj policiji prema kojem u našoj zemiji u budućnosti može postojati samo jedinstvena policija, s isključivo državnom legislativom, državnim budžetom, državnom kontrolom.


Objašanjenje:
Nije formirana jedinstvena policija.

Pitajte Istinomjer!