Uncategorized

SDA:Državna policijska struktura

Usvajanje državnog zakona o policiji koji će uspostaviti državnu policijsku strukturu, ukinuti kantonalne i entitetske policijske strukture i uspostaviti funkcionalne policijske regije čime se dalje relativizira nakaradna entitetska struktura u Bosni i Hercegovini.


Objašnjenje:
Policijska struktura u zemlji je i dalje izrađena od policije RS i Federalne uprave policije koja se dalje grana na kantone. (http://www.fup.gov.ba/index.php?option=com_content&task=section&id=13&Itemid=82 , www.mup.gov.rs)

Pitajte Istinomjer!