Uncategorized

SDA:Država uz udruženja iseljenika

Promoviranje aktivnosti udrženja koja okupljaju naše građane u inozemstvu.


Objašnjenje:
Sektor za iseljeništvo u okviru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice ima za cilj takvu promociju. Između ostalog, ovak sektor je izradio bazu podataka o organizacijama u iseljeništvu, podržalo brojne publikacije poput izrade spiska bh. naučnih stručnjaka i bh. pisaca u svijetu. Također su podržali izradu brošura Manifestacije bh. dijaspore te Informativne brošure za bh. građane u iseljeništvu (http://www.mhrr.gov.ba/).

Pitajte Istinomjer!