Uncategorized

SDA:Borba protiv nasilja u porodici

Raditi na prevenciji i suzbijanju zloupotrebe djece i nasilja u porodici.


Objašnjenje:
Usvojena je Strategija borbe protiv nasilja u porodici, ali neusklađenost zakonodavstva mogla bi trajno kočiti njegovu implementaciju, što nas dovodi na teren nejedinstva pravnog sistema – temu za neka druga obećanja ( http://dei.gov.ba). Izvještaj ombudsmana za djecu RS iz 2009. godine govori o velikom problemu zloupotrebe djece, naročito romske i teškim uslovima u kojima ova djeca žive (http://www.djeca.rs.ba). Istraživanje Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH i organizacije Save the Children Norway iz 2009. pokazuje da su osnovni problemi u sprečavanju ekonomske zloupotrebe djece upravo nezainteresovanost vlasti, nepostojanje sistematskog pristupa problemu, činjenica da se nijedna institucija “ne osjeća nadležnom” da rješava ovaj problem, o njemu ne postoji evidencija, a nijedna od institucija uključenih u istraživanje, od centara do socijalni rad, preko policije, do nadležnih ministarstava, nema redovne aktivnosti na zaštiti djece od prosjačenja (http://www.ombudsmen.gov.ba/).

Pitajte Istinomjer!