Uncategorized

SDA:Agencija za obrazovanje

Uspostavljanje agencija za obrazovanje u BiH (osnovno i srednje, visoko)


Objašnjenje:
Formirane su i u okviru njih su imenovani upravni odbori, te puno rukovodstvo: Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (http://dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783), doduše tek u 2009. godini.

Pitajte Istinomjer!