Analize

SDA: Više obećanja, ali malo novina

SDA
SDA

“Istinomjer” daje pregled predizbornog programa i dosadašnjeg rada na ispunjavanju obećanja SDA

Na izborima 2010. godine, Stranka Demokratske Akcije (SDA) je u svom programu dala 432 obećanja, što je značajno više u odnosu na izbore 2006. godine (194). Najveći dio programa SDA je posvetila ekonomiji (193 obećanja), zatim pitanjima vezanim za socijalnu i zdravstvenu politiku (100), obrazovanje (42), državno uređenje (39) i spoljnu politiku (22), dok ostale oblasti zauzimaju manji dio programa. SDA je velikim dijelom imala nekonkretan program, odnosno 48 posto obećanja je ocijenjeno kao djelimično nekonkretno, 17 kao nekonkretno i tri kao neutemeljeno. Ukupno 32 posto obećanja iz programa ocijenjena su kao konkretna ili djelimično konkretna.

U oblasti ekonomije najveći broj obećanja vezano je za razvoj i investicije, odnosno na stvaranje boljeg ambijenta za pokretanje biznisa. Rezultati monitoringa za prvih šest mjeseci u FBiH ukazuju da u ovoj oblasti SDA ima 27 posto ispunjenih, započetih, ili obećanja koja su u progresu, dok je ostatak obećanja uglavnom nekonkretan (45) ili nije započet (24). Iako je ostvaren napredak u stvaranju boljih zakonskih pretpostavki za nove investicije, u praksi se nije ništa značajno promijenilo, jer je i dalje nizak nivo stranih investicija. Također je jako malo urađeno na izgradnji industrijskih klastera i industrijskih zona.

Pored boljih uslova za investitore, veliku pažnju SDA je posvetila izgradnji cesta i elektroenergteskih objekata. Iz oblasti energetike, SDA je dala 29 obećanja, od kojih se mnoga odnose na konkretne infrastrukturne projekte čija je izgradnja ili planiranje započelo još u prethodnom sazivu Vlade. Slično je i u oblasti infrastrukture gdje se obećanja SDA mahom odnose na započete projekte od prije nekoliko godina, a u ovoj oblasti nalaze se i ponovljena obećanja iz predizbornog programa za prethodni mandat. Obećano je i 140 kilometara novih brzih i autocesta, te otvaranje 10.000 novih radnih mjesta na izgradnji cesta, ali je taj broj daleko od realnog, uprkos napretku na izgradnji Koridora Vc, kao najvećeg infrastrukturnog projekta u državi.

U oblastima socijalne politike i zdravstva oblasti SDA bilježi najbolje rezultate, jer je 50 posto obećanja započeto, u progresu, ili je ispunjeno. Ispunjena obećanja uglavnom se odnose na probleme boračke populacije, dok se započeta obećanja uglavnom odnose na reformu zdravstvenog sektora.

SDA je posvetila samo manji dio obećanja pravnoj drzavi (39) i državnom uređenju (13). Iz tih oblasti samo je po jedno obećanje započeto, dok velika većina ima slabu ili malu vjerovatnoću da će biti ispunjena do kraja mandata. Ova obećanja su uglavnom nekonkretna u dijelu o ljudskim pravima, borbi protiv korpucije, saradnji sa vjerskim zajednicama, te jačanju pravosudnih institucija.

Od ukupnog broja analiziranih obećanja u prvih šest mjeseci mandata Vlade FBiH, 12 posto obećanja koja je dala SDA ima veliku vjerovatnoću da budu ispunjena, 37 posto djelimičnu, a 51 obećanja slabu vjerovatnoću za ispunjavanje do kraja mandata. Veliki dio obećanja SDA odnosio se na državni nivo vlast, pa stoga nije ocijenjen u dosadašnjem praćenju rada entitetskih vlasti.

Na osnovu rezultata istraživanja vidljivo je da SDA, i pored znatno većeg broja obećanja u odnosu na prošli mandat, ne nudi puno toga „novog“. S obzirom na znatno izmijenjenu strukturu koalicionih partnera u aktuelnoj vladi, ostaje da se vidi kako će se „stari“ program dalje pokazati u novim okolnostima.

Ocjena progresa u ispunjavanju obećanja: SDA u prvih 6 mjeseci rada Vlade FBiH

Ispunjeno: 7

U progresu: 23

Započeto: 90

Nije ispunjeno: 1

Zaustavljeno: 1

Nije započeto: 101

Neutemeljeno: 20

Nedovoljno konkretno/državni nivo: 189

Ukupno: 432

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!