Procedura preuzimanja kontrole bh. zračnog prostora nije u potpunosti okončana

Sredinom 2017. godine Ministarstvo prometa i komunikacija BiH i Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) obećali su da će do kraja 2019. godine BiH preuzeti “kontrolu bh. neba”.

Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) najavila je kako će 5. decembra ove godine BiH zvanično preuzeti kontrolu nad svojim nebom.

BHANSA će pružati usluge u cjelokupnom zračnom prostoru Bosne i Hercegovine. Preuzimanjem kontrole zračnog prometa u cjelokupnom zračnom prostoru BiH koji će se dogoditi u noći sa 4. na 5. decembar BHANSA će zatvoriti jedno iznimno važno poglavlje u povijesti civilnog zrakoplovstva BiH.

BHANSA, 04.12.2019.

Međutim, iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH naknadno je potvrđeno da će bh. kontrolori leta “pratiti hiljadu letova više nego u prošlosti” ali da ipak nije u potpunosti okončana procedura preuzimanja kontrole zračnog prostora.

Potreba Bosne i Hercegovine je da delegira odgovornost pružanja usluga za dio prostora, do uspostavljanja uslova za realizaciju Faze III. Pregovori sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom su okončani. Slijedi odluka Predsjedništva BiH o potvrđivanju sporazuma. Pregovori sa Republikom Hrvatskom su završeni, usaglašen je tekst nacrta Sporazuma i upućen Vijeću ministara BiH da uvrste na dnevni red.

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, 04.12.2019.

Podsjećamo, nakon što je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo nacrt za pregovore za zaključivanje novih međudržavnih sporazuma sa susjednim zemljama Davorin Primorac, direktor Agencije BHANSA je saopćio da je “izvjesno da će se ostvariti najavljeni plan o potpunom preuzimanju odgovornosti za pružanje usluga u zračnoj plovidbi u cjelokupnom zračnom prostoru BiH 5. prosinca ove godine”.

Da je preuzimanje kontrole nad bh. zračnim prostorom strateški cilj i da će do kraja 2019. godine BiH potpuno preuzeti kontrolu nad svojim nebom Primorac je ponovio i krajem 2017. godine.

Inače, kontrola bh. zračnog prostora kao “strateški cilj” već dugo vremena čeka na svoje ispunjenje. Država Bosna i Hercegovina od završetka rata pa do 2014. godine nije imala kontrolu nad vlastitim nebom. Tek u novembru 2014. godine BiH je preuzela kontrolu nad dijelom svog zračnog prostora, i to do visine od približno 10 hiljada metara (32.500 stopa). Kontrolni “posao” i naplatu usluga za isti, umjesto BiH, vrše Srbija i Hrvatska.Tek sredinom 2018. godine, na 150. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 24.07.2018. godine usvojena je “Politika upravljanja zračnim prostorom Bosne i Hercegovine”, koju je pripremio Komitet za upravljanje zračnim prostorom BiH.

Obzirom da još uvijek nije u potpunosti okončana procedura vezana za preuzimanja zračnog prostora, a što je potvrđeno iz resornog ministarstva, Istinomjer obećanju Ministarstva prometa komunikacija BiH i direktora BHANSA-e, Davorinu Primorcu daje ocjenu djelimično ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje uslovljeno entitetskim glasanjem

Demokratska fronta (DF) pokrenula je inicijativu kojom od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH)...

Društveni dom u Mišinom hanu u novom ruhu

U skladu sa najavom gradonačelnika Banja Luke, Igora Radojičića iz maja ove godine, obnova društvenog doma u Mišinom hanu započela je 18. septembra 2019. godine. Sada se rade projekti sanacije...Nakon “tehničke greške” PDP najavio ispravku

Jedna od tačaka koja se našla na dnevnom redu 3. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) bio je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH...