Djelimično ispunjeno

Procedura preuzimanja kontrole bh. zračnog prostora nije u potpunosti okončana

Sredinom 2017. godine Ministarstvo prometa i komunikacija BiH i Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) obećali su da će do kraja 2019. godine BiH preuzeti “kontrolu bh. neba”.

Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) najavila je kako će 5. decembra ove godine BiH zvanično preuzeti kontrolu nad svojim nebom.

BHANSA će pružati usluge u cjelokupnom zračnom prostoru Bosne i Hercegovine. Preuzimanjem kontrole zračnog prometa u cjelokupnom zračnom prostoru BiH koji će se dogoditi u noći sa 4. na 5. decembar BHANSA će zatvoriti jedno iznimno važno poglavlje u povijesti civilnog zrakoplovstva BiH.

BHANSA, 04.12.2019.

Međutim, iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH naknadno je potvrđeno da će bh. kontrolori leta “pratiti hiljadu letova više nego u prošlosti” ali da ipak nije u potpunosti okončana procedura preuzimanja kontrole zračnog prostora.

Potreba Bosne i Hercegovine je da delegira odgovornost pružanja usluga za dio prostora, do uspostavljanja uslova za realizaciju Faze III. Pregovori sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom su okončani. Slijedi odluka Predsjedništva BiH o potvrđivanju sporazuma. Pregovori sa Republikom Hrvatskom su završeni, usaglašen je tekst nacrta Sporazuma i upućen Vijeću ministara BiH da uvrste na dnevni red.

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, 04.12.2019.

Podsjećamo, nakon što je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo nacrt za pregovore za zaključivanje novih međudržavnih sporazuma sa susjednim zemljama Davorin Primorac, direktor Agencije BHANSA je saopćio da je “izvjesno da će se ostvariti najavljeni plan o potpunom preuzimanju odgovornosti za pružanje usluga u zračnoj plovidbi u cjelokupnom zračnom prostoru BiH 5. prosinca ove godine”.

Da je preuzimanje kontrole nad bh. zračnim prostorom strateški cilj i da će do kraja 2019. godine BiH potpuno preuzeti kontrolu nad svojim nebom Primorac je ponovio i krajem 2017. godine.

Inače, kontrola bh. zračnog prostora kao “strateški cilj” već dugo vremena čeka na svoje ispunjenje. Država Bosna i Hercegovina od završetka rata pa do 2014. godine nije imala kontrolu nad vlastitim nebom. Tek u novembru 2014. godine BiH je preuzela kontrolu nad dijelom svog zračnog prostora, i to do visine od približno 10 hiljada metara (32.500 stopa). Kontrolni “posao” i naplatu usluga za isti, umjesto BiH, vrše Srbija i Hrvatska.Tek sredinom 2018. godine, na 150. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 24.07.2018. godine usvojena je “Politika upravljanja zračnim prostorom Bosne i Hercegovine”, koju je pripremio Komitet za upravljanje zračnim prostorom BiH.

Obzirom da još uvijek nije u potpunosti okončana procedura vezana za preuzimanja zračnog prostora, a što je potvrđeno iz resornog ministarstva, Istinomjer obećanju Ministarstva prometa komunikacija BiH i direktora BHANSA-e, Davorinu Primorcu daje ocjenu djelimično ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!