Analize

Reforma penzionog sistema čeka dogovor SDA i HDZ-a

Prijedlog Zakona o PIO/MIO koji bi podrazumijevao novi obračun penzija, po bodovnoj formuli na osnovu koje će se vršiti redovno i transparentno usklađivanje penzija, usvojen je na 20. redovnoj sjednici Predstavničkog Doma PFBiH. Međutim, zakon nije usvojen od strane Doma naroda PFBiH u januaru 2017. godine, jer je tokom rasprave Klub Hrvata uložio dva amandmana. Jednim amandmanom se traži povećanje vrijednosti opšteg boda sa predviđenih 13,6 na 14,3, a drugim uvođenje zagarantovanih penzija u novi zakon.

Resorni ministar, Vesko Drljača, je pred novu rundu stranačke borbe u Domu naroda izjavio da će usvajanjem novog zakona penzije postati stabilne, uz moguća povećanja najnižih penzija u skladu sa rastom troškova života.

Penzije će biti stabilne, neće biti kašnjenja. Minimalna penzija ostaje na iznosu od 326 KM. Penzije se vežu za uplatu doprinosa i za godine staža. Tako nalaže i odgovarajuća strategija koja je ranije usvojena.

(Vesko Drljača, federalni ministar rada i socijalne politike, 26.04.2017.)

Predviđeno je da visina penzije prati povećanje bruto plata u FBiH, i na osnovu toga raste. Vezano za uložene amandmane, Drljača je kazao da se prvo mora konsultovati sa Vladom, pa tek onda izjasniti.

Uvodi se redovno i transparentno usklađivanje penzija, naime, vrijednost općeg boda se usklađuje prema procentu porasta prosječne bruto plate u Federacije BiH u prethodnoj godini, a penzije se usklađuju prema procentu porasta troškova života na godišnjem nivou u Federaciji u prethodnoj godini prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

(Vesko Drljača, federalni ministar rada i socijalne politike, 26.04.2017.)

Zakon, koji je Vlada FBiH u proceduru ovaj put uputila po hitnom postupku nije usvojen ni na 21. sjednici Doma naroda, koja je održana (pa prekinuta) 27. aprila 2017. godine, a niti na nastavku iste sjednice, koji je sazvan protivno Poslovniku, 01. juna. Neizglasavanjem ovog zakona još jednom se potvrdilo da većina u Federaciji BiH postoji od tačke do tačke dnevnog reda, a Zakon o PIO je za sada završio svoj parlamentarni put.

No, kako je počeo put ovog zakona i šta bi nam donio da se ipak usvojio? Reforma penzionog sistema je svakako bila (ili još uvijek jeste) jedan od prioriteta Novalićeve Vlade, a i same stranke iz koje dolazi, koja je temeljitu reformu penzionog sistema obećala još u predizbornoj kampanji. Ne čudi stoga da je prve korake ka reformama napravila još u septembru 2015. godine.

Na 20. sjednici Vlade FBiH, 03.09.2015. Vlada je dala Sporazum o zajedničkoj saradnji na provođenju aktivnosti reforme i finansijske konsolidacije sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, u tekstu koji je usaglašen tokom pregovora vođenih 28. jula 2015. godine, s predstavnicima Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH, te za potpisivanje Sporazuma ovlastila premijera FBiH Fadila Novalića. Sporazumom je, uz ostalo, precizirano da se Vlada FBiH obavezuje da će prioritetno usmjeriti aktivnosti na sanaciju tekućeg deficita Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kako bi se penzije mogle isplaćivati redovnije i u što kraćem roku, a Savez udruženje penzionera/umirovljenika u FBiH će podržati napore Vlade da penzije budu isplaćivane u Sporazumom predviđenom vremenskom intervalu, o čemu će obavijestiti svoje članstvo. Vlada se pored toga obavezala da će Parlamentu BiH uputiti set zakona u okviru reforme penzionog sistema (Zakon o penzijskom/mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH, Zakon o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja i Zakon o doprinosima).

Na 27. sjednici Vlade FBiH, 15.10.2015. Vlada se upoznala sa informacijom o radu međuresorne Radne skupine za izradu tekstova Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju i Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja, te ocijenila da ponuđeni koncepti mogu biti dobar polazni temelj za izradu nacrta ovih zakona. Među najbitnijim promjenama u odnosu na postojeći zakon, odnosno sistem penzionog i invalidskog osiguranja, bila je izmjena načina obračuna mirovinskog osnova kroz bodovni sustav. Predviđeno je i postupno povećavanje prijevremene starosne granice odlaska u mirovinu, pooštravanje uvjeta za invalidsku i porodičnu mirovinu i procesa za njihovo stjecanje.

Na 40. sjednici Vlade FBiH, 12.02.2016. utvrđen je Nacrt zakona o PIO FBiH. Novine ovog zakona su, bile, kako je i najavljivano novi sistem utvrđivanja visine penzija i to kroz uvođenje bodovne formule. Ovakvim obračunom visina penzije je bazirana na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima. Novim zakonom je predviđen mehanizam zaštite najugroženijih kategorija kroz tzv. najnižu penziju i to u dosadašnjem iznosu koja je i dalje trebala biti usklađivana s porastom troškova života.

Predviđena je vrijednost opšteg boda od 13,6 KM koja se usklađuje prema procentu porasta prosječne bruto plate u Federaciji BiH u prethodnoj godini, a penzija prema procentu porasta troškova života na godišnjem nivou u Federaciji BiH u prethodnoj godini, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. Predloženo je napuštanje sistema koeficijenta i uvođenje redovnog i transparentnog usklađivanja penzija.

U starosnu penziju se ide sa 65 godina i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada osoba navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na starost.

Novim zakonom je propisano je i trezorsko poslovanje nosilaca osiguranja, kako bi se svi prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje slijevali na jedan „budžetski račun“ iz kojeg bi bile isplaćivane penzije. Takav pristup bi u teoriji trebao osigurati veću transparentnost u trošenju javnih sredstava i stabilnost isplate penzija. Zbog složenosti uvođenja, predviđen je prelazni period za uvođenje trezorskog poslovanja u kojem je potrebno stvoriti finansijske i tehničke mogućnosti, koji ne može biti duži od dvije godine od dana stupanja na snagu zakona. Ostavljena je mogućnost da to bude urađeno i ranije, o čemu odluku donosi Vlada FBiH.

Do ovog trenutka između koalicionih partnera nije bilo problema kada je u pitanju usvajanje ovog zakona. No, dalja procedura je donijela određene probleme. O Nacrtu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju se u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH raspravljalo tek u decembru 2016. godine, dakle 10 mjeseci nakon što je usvojen na Vladi FBiH. Tada je za ovaj zakon glasalo 53 poslanika, 14 ih je bilo suzdržano, a 17 protiv. U tom trenutku se činilo da će zakon ubrzo biti usvojen.

Međutim, pravi problemi za ovaj zakon počinju sljedećeg mjeseca, tj. 12. januara 2017. godine, kada se o ovom zakonu raspravljalo u Domu naroda. Sjednica je tada prekinuta, zbog činjenice da je Klub hrvatskih delegata kazao da je tekst drukčiji u odnosu na nacrt, da nisu pribavljene saglasnosti svih kantonalnih skupština i da bi penzije po novom zakonu, korisnicima s istim uslovima (staž, doprinosi), bile manje nego po sadašnjem. Nastavak sjednice je zakazan za 26. januar, ali je sjednica još jednom prekinuta upravo zbog ovog zakona, te je nastavak zakazan za 2. februar. Na toj sjednici desio se zanimljiv obrat, budući da su protiv zakona glasali delegati iz Kluba bošnjačkog naroda, nakon što je na sjednici usvojen amandman kojim se visina boda pomoću kojeg se izračunava penzija povećava sa 13,6 na 14,31.

Nakon toga, Vlada FBiH je, na sjednici koja je održana 16. februara, odlučila da ovaj zakon ponovo pošalje u parlament, ovoga puta po hitnoj proceduri. Vrijednost boda, koja je sada ključni kamen spoticanja, je ostala na 13,6. Kao i u prvoj iteraciji, zakon je bez većih problema prošao Predstavnički dom, te je ponovo ‘zapeo’ u Domu naroda. Ovoga puta, zakon su oborili delegati iz Kluba hrvatskog naroda, budući da nisu prihvaćeni amandmani HDZ-a, kojima se diže vrijednost osnovnog boda sa 13,6 na 14,31. Ovim glasanjem je jasno da je reforma penzionog sistema stavljena na čekanje dok se o njoj konačno ne dogovore SDA i HDZ.

Ono što je u cijeloj sagi oko ovog (a i ostalih) zakona potpuno nevjerovatno jeste činjenica da je izvršna i zakonodavna vlast u velikom raskoraku, te da u Parlamentu Federacije BiH ne postoji parlamentarna većina, iako lideri stranaka koje sjede u vlasti tvrde suprotno. Do izbora 2018. godine nije ostalo mnogo vremena, a vlasti u FBiH još uvijek nijednu od planiranih reformi nisu provele do kraja, a sudeći prema trenutnoj situaciji, ne možemo se nadati da će se išta pokrenuti sa mrtve tačke sve do oktobra 2018. godine. Tada će, vjerovatno iste stranke koje sada sjede u Vladi FBiH ponovo obećavati iste stvari kao i 2014. godine, budući da se u ovom mandatu nisu pomakle sa mjesta.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!