Neistina

Referendum o nezavisnosti BiH bio je legalan

U intervjuu za Alternativnu televiziju 1. marta 2023. godine poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milorad Kojić (SNSD) govorio je i o referendumu za nezavisnost Bosne i Hercegovine održanom na isti dan 1992. godine.

FOTO: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Kojić je ustvrdio da je bila riječ o nelegalnom referendumu, između ostalog jer, kako je naveo, srpski narod nije učestvovao u njemu:

Suština problema je krenula već ranije kroz jednostrane odluke koje su donosili, kao što je jednostrana odluka o raspisivanju referenduma, nelegalnog referenduma, i proglašenje rezultata tog referenduma kao legalnim, što opet nije tačno, jer Srbi nisu bili dio tog referenduma.

Milorad Kojić, 1.3.2023.

U osnovnim načelima Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) iz 1974. godine utvrđeno je da su se “narodi Jugoslavije, polazeći od prava svakog naroda na samoopredjeljenje, uključujući i pravo na otcjepljenje (…), ujedinili u saveznu republiku slobodnih i ravnopravnih naroda i narodnosti i stvorili socijalističku federativnu zajednicu radnih ljudi – SFRJ (…)”.

Pored toga, prema Ustavu Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (SRBiH) iz 1974. godine i Amandmanu LXVII, “građani BiH svoju vlast ostvaruju putem Skupštine ili referendumom”.

Između ostalog, upravo se na ove navode iz Ustava SFRJ i Ustava SRBiH pozvao i Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu 30 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) za ocjenu ustavnosti Zakona o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud BiH je u predmetima U 18/16 i U 22/16 2017. godine odbio oba zahtjeva kao neosnovana te potvrdio da je referendum o statusu BiH proveden 29.2. i 1.3.1992. godine na cijeloj teritoriji BiH, da su bili pozvani/e svi/e građani/ke BiH, bez bilo kakve razlike, koji/e imaju pravo glasa, te da je glasalo više od 64% građana/ki, od čega se 99,44% izjasnilo “za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive”. Također, prema mišljenju međunarodnih posmatrača, referendum je obavljen prema međunarodnim demokratskim standardima.

Odluka o raspisivanju republičkog referenduma o utvrđivanju statusa Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (SRBiH) objavljena je i u Službenom listu SRBiH 27.1.1992. godine:

Na osnovu člana 152. Ustava Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i Amandmana LXXI tačka 5. alineja 9. na Ustav Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 3. i 26. Zakon o referendumu Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, na zajedničkoj sjednici vijeća Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine održanoj 24. i 25. januara 1992. godine, donijela je Odluku o raspisivanju republičkog referenduma o utvrđivanju statusa Republike Bosne i Hercegovine.

Potpredsjednik Skupštine SRBiH Mariofil Ljubić, 25.1.1992.

S obzirom na navedeno, tvrdnju Milorada Kojića da je referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine bio nelegalan Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!