Neispunjeno
Neispunjeno

Realizacija projekta Muzeja Grada Bužima na čekanju

I pored odluke Skupštine USK da Vlada USK do kraja aprila ove godine doznači sredstva planirana ranijim budžetima USK za ovu namjenu, to se još uvijek nije desilo.

Inicijativa za organiziranje Muzeja Grada Bužima usvojena od strane Opštinskog vijeća Bužim oktobra 2015. godine, bila je na putu je da bude realizovana. Da se stvari kreću u tom pravcu, nakon sastanka kojem su između ostalih prisustvovali načelnik Općine Bužim Zikrija Duraković te zastupnici u Skupštini USK Nisvet Jusić i Samir Veladžić, najavio je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi USK, Muhamed Ramić podržavajući inicijativu za osnivanje Zavičajne zbirke i Muzeja grada Bužima.

Ova inicijativa će svakako dobiti podršku, to grad Bužim svakako zaslužuje i ja se nadam da će uz ostale podrške, ministarstva obrazovanja i općine Bužim taj čin biti realiziran. Imamo ideju kako i na koji način to uraditi, čak imamo i neka sredstva i idemo ka cilju. Sve što bude u domenu Ministarstva nauke, kulture i sporta USK biće odrađeno.

Muhamed Ramić, 04.07.2017.

Krupan korak na ispunjenju ovog obećanja učinjen je na sjednici Vlade USK održanoj 16.02.2018. godine, na kojoj je donesena odluka o dodjeli dijela objekta stare škole na trajno korištenje općini Bužim. Upravo je pomenuti dio objekata u sklopu Inicijative predviđen za smještaj Muzeja Grada Bužima.

Na svojoj 39. sjednici, Skupština USK, usvojila je pomenutu Odluku Vlade, čemu svjedoče i riječi nezavisnog zastupnika u zakonodavnom tijelu ovog kantona, Nisveta Jusića:

Skupština USK donijela je Odluku o davanju saglasnosti Vladi USK za ustupanje na privremeno koristenje objekta dijela stare skole JU OŠ “Buzim” općini Buzim za organiziranje Muzeja općine Bužim, čiji bi sastavni dio bio i Muzej soba 505. viteške brigade. Skupština USK usvojila je i Zaključak kojim se nalaže Vladi USK da do kraja aprila doznači sredstva planirana ranijim budžetima USK za ovu namjenu.

Nisvet Jusić, 02.04.2018.

Nakon usvajanja od strane Skupštine USK-a Prijedloga Odluke Vlade USK o davanju na privremeno korištenje (30 godina) objekta dijela stare škole (dvije učionice i prostor iznad tih učionica) sadašnjeg korisnika JU OŠ „Bužim“ Općini Bužim, Istinomjer je 09.05.2018. godine kontaktirao načelnika Opštine Bužim, Zikriju Durakovića. Na naše pitanje “da li je Vlada USK uplatila pomenuta sredstva”, od načelnika smo dobili smo dogovor “da tu obabezu Vlada USK još uvijek nije ispunila”.

Uz napomenu da ćemo nastaviti pratiti razvoj događaja kada je ovaj projekat u pitanju, obzirom na izjavu načelnika Durakovića, Istinomjer obećanje ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi USK, Muhameda Ramića do ovog momenta smatra neispunjenim.

(istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!