Analize

Prvih 100 dana Vlade RS: Započet rad na svega 8% datih obećanja

U prvih 100 dana rada, Vlada Republike Srpske započela je rad na tek 39 od ukupno 506 obećanja koliko su dale partije koje su formirale Vladu. Iako je od početka rada Vlade RS prošlo tek nešto više od tri mjeseca, vladajuće partije u ovom entitetu već bilježe i pet prekršenih obećanja, od čega 4 u oblasti ekonomije i 1 u oblasti pravne države. Samo jedno obećanje, iz oblasti socijalne politike, dobilo je ocjenu “u progresu”.

 
press 1Za razliku od prethodnog mandata, ovog puta je među vladajućim strankama u RS najviše obećanja u svom izbornom programu dao DNS (319), od čega je započet rad na tek 23 obećanja. SNSD je ovoga puta dao 135 obećanja, od čega je Vlada RS započela rad na 8 obećanja; dok je SP RS imao samo 52 obećanja, od čega je započeto 8.

Najmanje započetih obećanja je u oblasti državnog uređenja (1 od 87 obećanja), a najviše u oblasti ekonomije (21 od 226 obećanja). U ovoj oblasti primjetno je da su ambiciozna obećanja iz infrastrukture i energetike, koja su bila prisutna u ranijim izbornim programima SNSD-a, ovoga puta izostala. Sa druge strane, kao i u prethodnom mandatu, obećanja o povećanju izdvajanja za poljoprivredu prekršena su na samom početku mandata, s obzirom da ni ovoga puta nisu obezbjeđena sredstva za subvencije u skladu sa najavljenim i planiranim iznosima. U ovoj oblasti većina obećanja započeta je usvajanjem nacrta zakonskih akata koji se odnose na poljoprivredu, poslovnu klimu, fiskalnu politiku itd, ali nijedan od ovih zakona još nije usvojen u Narodnoj skupštini RS.

U podoblasti trgovine nije dato niti jedno obećanje, dok je u podoblasti fiskalne politike prekršeno obećanje DNS-a o izmirenju poreskih dugova u roku od 60 dana, s obzirom da Nacrt zakona o izmirenju poreskih diugova definiše mnogo veće rokove za izmirenje poreskog duga. U ovoj podoblasti započete su aktivnosti na ispunjavanju tri obećanja koja se uglavnom odnose na smanjenje poreza na doprinose koje je utvrđeno Nacrtom zakona o porezu na dohodak usvojenim od strane Vlade u februaru.

Najviše započetih aktivnosti na ispunjavanja predizbornih obećanja zabilježeno je u podoblasti poslovne klime gdje su zabilježene aktivnosti na ispunjavanju 6 datih obećanja.

Još jedna specifičnost izbornih programa vladajućih partija u RS u ovom mandatu je i to da su DNS i SNSD dale potpuno oprečna obećanja koja se odnose na cijene električne energije, pri čemu je DNS obećao uvođenje “ekonomski održivih” tržišnih cijena, dok je SNSD najavio održavanje niskih cijena električne energije, te se može zaključiti da će jedna od ovih partija svakako prekršiti dato obećanje.

U oblasti obrazovanja, od 6 započetih obećanja, pet se odnosi na kontinuirane aktivnosti Vlade RS i predstavlja samo nastavak već postojećih aktivnosti. Karakteristično je da SNSD ima samo dva obećanja iz oblasti obrazovanja, pri čemu oba vrlo nekonkretna. Sa druge strane, DNS je u ovoj oblasti dao 23 obećanja, od kojih je dobar dio prepisan iz izbornog programa SNSD-a za mandat 2010. – 2014, poput obećanja o ravnomjernom razvoju univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, obećanja vezanih za predškolsko obrazovanje i sl. Podsjetimo se da je prepisanih obećanja bilo i u prošlom mandatu, kada je SP RS prepisao veći dio svog izbornog programa od crnogorskog SNP-a.

Od ukupno 96 obećanja u oblasti socijalne politike, četiri su ocijenjena kao započeta, a jedno je dobilo ocjenu u progresu. U oblasti zdravstva, dato je tek 14 obećanja, od kojih je usvajanjem nacrta izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti započet rad na 2 obećanja koja se tiču definisanja odnosa između javnih i privatnih zdravstvenih ustanova.

Od 87 obećanja iz oblasti državnog uređenja, samo jedno je ocijenjeno kao započeto. Za ovu oblast je karakterističan i veliki broj obećanja koja se odnose na lokalni, a ne na entitetski nivo vlasti. Ovakva obećanja je uglavnom dao DNS, za koji je specifično da je i u predizbornoj kampanji mnogo više govorio o pitanjima koja se regulišu na nivou lokalne samouprave, nego o nadležnostima entitetskog nivoa vlasti. U oblasti spoljne politike je dat najmanji broj obećanja, tek 8, a ova oblast ima dva započeta obećanja.

Sveukupno, ne može se reći da je Vlada RS u prvih 100 dana rada ostvarila dobre rezultate u pogledu ispunjavanja predizbornih obećanja stranaka na vlasti.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!