Ispunjeno

Prijava na konkurs za 1 KM

lejla resicPočetkom mjeseca marta 2015. godine, ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Lejla Rešić, je u intervjuu koji je dala Srni, najavila nastavak reforme javne uprave u RS-u. Ona je tada govorila o potrebi izvršenja dodatnih analiza stanja, i u skladu s tim, predlaganja odgovarajućih mjera.

Kao prve mjere u daljnjem procesu reforme javne uprave, ministrica je najavila izmjene tri podzakonska akta, koje bi trebale dovesti do toga da prijava građana na konkurs za posao u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi košta jednu KM:

Onome ko se prijavljuje na konkurs za posao u ovom momentu treba bar 20 KM. Ubuduće, onaj ko se prijavljuje za posao u opštinama, gradovima i republičkim organima imaće samo troškove kopiranja dokumentacije, ali ne i ovjere, a na jedinstvenom formularu potpisaće više izjava o nekažnjavanju i slično. Tek ukoliko bude primljen na posao, dostavljaće originale dokumenata i potvrde

(Nezavisne novine, 03.03.2015.)

Ubrzo nakon što je i najavljeno, na dnevnom redu 10. sjednice Vlade Republike Srpske, održane 09.03.2015. godine, našao se set podzakonskih akata kojima se značajno smanjuju troškovi prijavljivanja građana na javne konkurse za zapošljavanje u republičkoj upravi i jedinicama lokalne smouprave, koji je tom prilikom i usvojen. U izvještaju sa sjednice Vlade RS navedeno je da će građani, od sada, za samo 1 KM, moći učestvovati na konkursu, tj. biće potrebno dostaviti kopije lične karte ili pasoša, diplome o završenoj stručnoj spremi, te uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu i potpisan set izjava koje je sačinila Vlada Republike Srpske. Od sada će samo najuspješniji kandidati imati obavezu da dostave originalne dokumente ili uvjerenja i to u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata konkursa.

Danas, 25.03., stupaju na snagu izmjene Uredbe o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave i Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika, čijom će primjenom prijave građana za posao u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi koštati jednu KM.

S obzirom na gore navedene činjenice, možemo reći da je obećanje ministrice Rešić ispunjeno. Još uvijek ostaje da se vidi koliko će organi uprave i lokalne samouprave biti dosljedni u provođenju mjera koje je propisala Vlada Republike Srpske.

Pitajte Istinomjer!