U progresu

Uspostavljanje adekvatne prihvatne stanice za beskućnike

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Socijalna politika

Uspostavljanje adekvatne prihvatne stanice za beskućnike.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022 - 2026 Vlade KS zabilježene su značajnije aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2023-2026.

Uspostava novog prihvatilišta za beskućnike u KS bilo je i obećanje u prethodnom mandatu, a na kraju mandata ocijenjeno je kao ispunjeno manjim dijelom nakon što je donesena Odluka o pokretanju javne nabavke koja se odnosi na demontažu postojećeg i izgradnja i opremanje novog poslovnog montažnog objekta Prihvatilišta za prosjake i skitnice pri KJU Gerontološki centar Sarajevo. U februaru 2023. godine direktor Gerontološkog centra u okviru kojeg se nalazi Prihvatilište za beskućnike, Mirza Musa najavio je da će početkom građevinske sezone započeti radovi na izgradnji novog prihvatilišta.

Nedugo nakon što je formirana nova Vlada KS i usvojen budžet, u saopćenju povodom do sada najvećeg usvojenog budžeta Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, navedeno je da u 2023. godini slijedi nastavak realizacije projekta izgradnje prihvatilišta za prosjake i skitnice, obzirom da su za isti obezbjeđena kreditna sredstva i izabran najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova.

U budžetu KS za 2023. godinu navodi se da “potrebna sredstva za rad Prihvatilišta za skitnice i prosjake, u skladu sa Zaključkom Vlade KS u iznosu od 12.400 KM mjesečno, odnosno ukupno 148.800 KM godišnje nisu vidljivo planirana u Nacrtu Budžeta KS 2023”. I u usvojenom dokumentu budžeta za 2023. godinu sredstva za rad ovog prihvatilišta nisu vidljivo planirana.

U odgovoru na upit Istinomjera, direktor Gerentološkog centra Mirza Musa, naveo je da je “u međuvremenu Ministarstvo za rad i socijalnu politiku KS u saradnji sa Zavodom za izgradnju KS provelo proceduru izbora izvođača radova putem javnih nabavki”, te se privodi kraju procedura u vezi svih potrebnih geo-tehničkih nalaza, općinskih priključaka i dozvola. U odgovoru se navodi da se početak radova očekuje do kraja mjeseca juna 2023. godine, tj. rušenje postojećeg montažnog objekta u površini 300 m2 i izgradnja novog montažnog objekta istih gabarita (sa uređenjem interijera – namještaj, oprema itd). Završetak radova se očekuje krajem novembra 2023. godine.

Prema Odluci o usvajanju programa utroška sredstava za nabavku stalnih sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice za 2024. godine, za izgradnju prihvatilišta za beskućnike Vlada KS izdvojila je 445.026,28 KM.

Ministarstvo je 21.5.2024. godine preraspodjelom sredstava podržalo projekt uklanjanja arhitektonskih barijera na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, čija je ukupna vrijednost 55.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!