Nije započeto

Jednostavnije procedura za privredne subjekte i poduzetnike

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Ekonomija

Pridonosit ćemo konkurentnosti iz pozicije donositelja javnih politika kroz unapređenje poslovnog okruženja i učinkovitost tijela javne uprave kao servisa gospodarstvu, kroz pojednostavljivanje procedura za gospodarske subjekte i poduzetnike.

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, direktorica Naučnoistraživačkog instituta Verlab Lejla Gurbeta Pokvić i direktorica GIZ-a u BiH Eva Näher, potpisali su 14.7.2023. godine Memorandum o saradnji koji uspostavlja okvir saradnje na zajedničkim ciljevima podrške malim i srednjim poduzećima u BiH na putu digitalne transformacije i uvođenja digitalnih inovacija.

Kako se navodi u saopćenju federalne vlade, “cilj Memoranduma, između ostaloga, je razvoj Centra za digitalne transformacije i implementaciju digitalnih tehnologija, te poboljšanje efikasnosti poslovanja, optimizacije procesa i povećanje konkurentnosti za mala i srednja poduzeća”. Dalje navode da je predviđeno da se putem ovog centra uspostave mehanizmi praćenja i evaluacije napretka digitalnih transformacija malih i srednjih poduzeća, kao i da se kontinuirano unapređuju usluge i aktivnosti kako bi se postigli željeni rezultati i zadovoljile potrebe malih i srednjih poduzeća u procesu digitalne transformacije. Potpisnici Memoranduma imenovat će svoje predstavnike koji će se redovno sastajati radi planiranja, koordiniranja, te ostvarivanja aktivnosti na podršci malim i srednjim poduzećima u FBiH.

U odgovoru na pitanje Istinomjera o tome da li su započete aktivnosti u cilju pojednostavljenja procedura za gospodarske subjekte i poduzetnike, iz resornog ministarstva naveli su da je ovo ministarstvo “zaista napravilo niz pravih iskoraka na unapređenju sektora male privrede u smislu otklanjanja administrativnih barijera, kao i pojednostavljenja pristupa finansijskim sredstvima”.

“U prvom redu, Usvajanjem novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, stvoreni su preduslovi za ubrzan rast i razvoj obrtništva odnosno male privrede u Federaciji” navodi se u odovoru. Podsjećamo, ovaj zakon je usvojen još 2021. godine. 

Pored navedenog, zakoni koji su u parlamentarnoj proceduri (usvojeni u formi nacrta) tj. Zakom o poticanju razvoja male privrede, kao i Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH predviđaju niz olakšica za poslovanje MSP. Ako se usvoje u ovoj formi oba ova zakona će omogućiti znatno veće budžetsko izdvajanje na godišnjem nivou za mala i srednja preduzeća, ali i za sve oblike poduzetničke infrastrukture. Usvajanjem zakona o poduzetničkoj infrastrukturi bi se po prvi put stvorio pravni i finansijski okvir za razvoj svih oblika poduzetničke infrastrukture (poduzetničke zone, poslovni inkubatori, razvojne agencije, tehnološki parkovi itd.) čime bi se u značajnoj mjeri doprinijelo bržem, ravnomjernijem i kvalitetnijem razvoju male privrede u Federaciji BiH.

FMRPO, 2.8.2023.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!